„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

GalerieKonferencja podsumowująca projekt „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

28 lutego br. w auli Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację, wdrażanego od września 2011 r., projektu pn. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”. Przedsięwzięcie miało charakter partnerski – z WSNSiT w roli lidera partnerstwa z Powiatem Radomskim jako partnerem. Toteż w spotkaniu, oprócz uczestników projektu, którymi byli urzędnicy Starostwa Powiatowego w Radomiu, udział wzięli również przedstawiciele władz uczelni, z jej rektorem dr Marią Pierzchalską, oraz Powiatu Radomskiego, z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Osińskim, starostą radomskim Mirosławem Ślifirczykiem i wicestarostą Waldemarem Trelką.
Studia, studia i… po studiach. Dyplomy dla urzędników Starostwa

- Jestem przekonana, że wiedza wyniesiona z wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowych, pomocna będzie Państwu w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych. Fakt, że udział w tym ma właśnie nasza uczelnia, stanowi dla mnie powód dodatkowej satysfakcji, podobnie zresztą jak cała dotychczasowa partnerska współpraca ze Starostwem w ramach projektu, która buduje prestiż naszej Szkoły - powiedziała dr Maria Pierzchalska, rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, wręczając 38 urzędnikom Starostwa Powiatowego w Radomiu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku administracja publiczna.


Wiedza nie pójdzie w las - projekt na półmetku

Jak ten czas leci - osiem miesięcy przemknęło niczym z bicza strzelił. Nie tak dawno - wydawałoby się - rozpoczynaliśmy rekrutację i uroczyście inaugurowaliśmy projekt pn. "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów", a tu już przedsięwzięcie dobiega półmetka. Pod względem rzeczowej jego realizacji jesteśmy nawet bliżej końca niż dalej. Niemal łza się w oku kręci…
Udany mariaż pod złotymi gwiazdami, czyli kronika jednego projektu

"Program Operacyjny Kapitał Ludzki", "Człowiek - najlepsza inwestycja", "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - wszystkie te nazwy, hasła i formuły zdążyły już zadomowić się w przestrzeni publicznej. Znają je dobrze zwłaszcza uczestnicy szkoleń, kursów, zajęć pozalekcyjnych i konferencji, nad którymi dumnie powiewała błękitna flaga z 12. złotymi gwiazdami ułożonymi w okrąg: przedsiębiorcy i pracownicy, naukowcy i nauczyciele, studenci i uczniowie, bezrobotni i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.Na początek studia podyplomowe i szkolenia komputerowe.
Rusza projekt "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów"


"Bomba w górę" - pracownicy radomskiego Starostwa wystartowali do maratonu szkoleń i studiów podyplomowych. Przez ponad rok 133 urzędników będzie pogłębiać wiedzę oraz rozstrzygać interpretacyjne wątpliwości rodzące się przy stosowaniu przepisów m.in. prawa geodezyjnego i budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzania nieruchomościami, prawa o ruchu i transporcie drogowym. Blisko 40 osób zdecydowało się na poszerzenie dotychczasowego wykształcenia o studia podyplomowe na kierunku "Administracja publiczna".

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas