„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Jak ten czas leci - osiem miesięcy przemknęło niczym z bicza strzelił. Nie tak dawno - wydawałoby się – rozpoczynaliśmy rekrutację i uroczyście inaugurowaliśmy projekt
pn. „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”, a tu już przedsięwzięcie dobiega półmetka. Pod względem rzeczowej jego realizacji jesteśmy nawet bliżej końca niż dalej. Niemal łza się w oku kręci…

Ale to już było…

Bomba w górę poszła w październiku ubiegłego roku, kiedy to wystartowały studia podyplomowe na kierunku „Administracja publiczna” oraz szkolenia komputerowe. Dzięki tym ostatnim 18 urzędników Starostwa Powiatowego w Radomiu nabrało znacznie większej wprawy w posługiwaniu się pakietem Office, zaś 21 osób zdało niełatwe sprawdziany, uzyskując Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych. Gratulacje!

W kolejnych miesiącach ruszały następne szkolenia. Najpierw, w listopadzie 2011 r., swoją wiedzę z zakresu prawa geodezyjnego pogłębiło 13 osób, głównie pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Radomiu. Po krótkiej świąteczno-noworocznej przerwie szkolenia znowu nabrały rozpędu. Jeszcze w styczniu odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. To szkolenie wzbudziło największe zainteresowanie uczestników projektu i nic dziwnego. Wszak kpa to biblia każdego urzędnika, niezależnie od wydziału, w którym jest zatrudniony. Do kwietnia w pięciu grupach kodeksowe tajniki zgłębiło 75 pracowników Starostwa.

Równolegle, w lutym i marcu br., uczestnicy projektu mieli okazję rozwiać wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem przepisów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prawem budowlanym oraz prawem o ruchu drogowym i transporcie.
W kwietniu natomiast przyszedł czas na tzw. teczkę urzędnika, czyli instrukcję kancelaryjną. Podobnie jak kpa, tworzy ona również podstawy urzędniczego rzemiosła.

Rekordowy jednak pod względem nasilenia zajęć jest maj, na który zaplanowano
aż 3 szkolenia. Gromadzenie i przetwarzanie danych, ochrona danych osobowych w urzędzie oraz walka ze stresem to przedmioty, z zakresu których wiedzę pogłębia odpowiednio: 13, 19 i 27 urzędników Starostwa. W przypadku „stresu” kolejnych 14 osób powalczy z nim
w czerwcu.

U progu wakacji niemałe emocje czekają też słuchaczy dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku „Administracja publiczna”. Właśnie złożyli prace do oceny przez promotora i recenzenta. 30 czerwca br. 38 pracowników Starostwa przystąpi do ich obrony. Miejmy nadzieję, że skutecznej. Powodzenia!

A przed nami jeszcze…

Po wakacjach – praktycznie epilog. Na ostatniej prostej uczestnicy projektu spotkają się we wrześniu br. na szkoleniach z zawodowego savoir-vivre’u i standardów obsługi klienta. Ostatnim akordem – w październiku - będą zajęcia z zakresu etyki zawodowej urzędnika oraz skutecznego komunikowania się. Potem już tylko uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu i nadzieja, że wkrótce spotkamy się znowu pod egidą Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszak „człowiek – najlepsza inwestycja!”.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas