„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

ROK AKADEMICKI 2010/2011

Semestr I

I zjazd 29-30.10.2011 r.

Sobota 830-1000 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

II zjazd 26-27.11.2011 r.

Sobota 830-1000 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Postępowanie administracyjne prof. Jerzy Stelmasiak 2 godz. s. 208

III zjazd 17-18.12.2011 r.

Sobota 830-1000 Wstęp do prawoznawstwa dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Wstęp do prawoznawstwa dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Podstawy finansów dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

IV zjazd 14-15.01.2012 r.

Sobota 830-1000 Ubezpieczenia społeczne dr Wiesław Perdeus 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Ubezpieczenia społeczne dr Wiesław Perdeus 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Ubezpieczenia społeczne dr Wiesław Perdeus 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Ubezpieczenia społeczne dr Wiesław Perdeus 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Wstęp do prawoznawstwa dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Wstęp do prawoznawstwa dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

V zjazd 28-29.01.2012 r.

Sobota 830-1000 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Zasady tworzenia prawa prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Zasady tworzenia prawa prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo konstytucyjne prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Zasady tworzenia prawa prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Zasady tworzenia prawa prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

VI zjazd 11-12.02.2012 r.

Sobota 830-1000 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Organizacja i zarządzanie w administracji dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Prawo cywilne z umowami w administracji dr Eliza Kosieradzka 2 godz. s. 208

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas