„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

ROK AKADEMICKI 2011/2012

Semestr II

I zjazd 10-11.03.2012 r.

Sobota 830-1000 Etyka w administracji dr Barbara Muszyńska 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Etyka w administracji dr Barbara Muszyńska 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Instytucje i źródła prawa UE dr Grzegorz Lubeńczuk 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Instytucje i źródła prawa UE dr Grzegorz Lubeńczuk 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Instytucje i źródła prawa UE dr Grzegorz Lubeńczuk 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Instytucje i źródła prawa UE dr Grzegorz Lubeńczuk 2 godz. s. 208

II zjazd 24-25.03.2012 r.

Sobota 800-1015 Prawo karne dr Grzegorz Lubeńczuk 3 godz. s. 208

1015-1030 przerwa kawowa

1030-1330 Prawo karne dr Grzegorz Lubeńczuk 4 godz. s. 208

1330-1345 przerwa obiadowa

1345-1600 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1600-1615 przerwa kawowa

1615-1745 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Zamówienia publiczne dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Zamówienia publiczne dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Zamówienia publiczne dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Zamówienia publiczne dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

III zjazd 14-15.04.2012 r.

Sobota 830-1000 Prawo pracy dr Wiesław Perdeus 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Prawo pracy dr Wiesław Perdeus 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Prawo pracy dr Wiesław Perdeus 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Prawo pracy dr Wiesław Perdeus 2 godz. s. 208

Niedziela 800-1015 Pozyskiwanie funduszy UE w administracji dr Radosław Pastuszko 3 godz. s. 208

1015-1030 przerwa kawowa

1030-1245 Pozyskiwanie funduszy UE w administracji dr Radosław Pastuszko 3 godz. s. 208

1245-1300 przerwa obiadowa

1300-1515 Pozyskiwanie funduszy UE w administracji dr Radosław Pastuszko 3 godz. s. 208

1515-1530 przerwa kawowa

1530-1745 Pozyskiwanie funduszy UE w administracji dr Radosław Pastuszko 3 godz. s. 208

IV zjazd 28-29.04.2012 r.

Sobota 830-1000 Ustrój samorządu terytorialnego dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Ustrój samorządu terytorialnego dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Leszek Bielecki 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Postępowanie egzekucyjne w administracji dr Leszek Bielecki 2 godz. s. 208

V zjazd 12-13.05.2012 r.

Sobota 830-1000 Ustrój samorządu terytorialnego dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Ustrój samorządu terytorialnego dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Seminarium dyplomowe dr Kamil Sikora 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1000 Nadzór i kontrola w administracji dr Anna Ostrowska 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Nadzór i kontrola w administracji dr Anna Ostrowska 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Nadzór i kontrola w administracji dr Anna Ostrowska 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Nadzór i kontrola w administracji dr Anna Ostrowska 2 godz. s. 208

VI zjazd 26-27.05.2012 r.

Sobota 830-1000 Publiczne prawo gospodarcze prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

1000-1015 przerwa kawowa

1015-1230 Publiczne prawo gospodarcze prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1230-1245 przerwa obiadowa

1245-1500 Publiczne prawo gospodarcze prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1500-1515 przerwa kawowa

1515-1645 Publiczne prawo gospodarcze prof. Marian Zdyb 2 godz. s. 208

Niedziela 830-1045 Udostępnianie i ochrona informacji
w administracji prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1045-1100 przerwa kawowa

1100-1315 Udostępnianie i ochrona informacji
w administracji prof. Marian Zdyb 3 godz. s. 208

1315-1330 przerwa obiadowa

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas