„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Program Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu - www.wsnsit.pl
Starostwo powiatowe Radom - www.radompowiat.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas