„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zapytanie nr 1/2011 - Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu zaprasza do złożenia ofert uczelnie wyższe lub osoby fizyczne z tytułem magistra, stopniem naukowym doktora bądź profesora na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.


Do pobrania

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres usług - pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór CV - życiorysu zawodowego - pobierz
Załącznik nr 4 - Doświadczenie - pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy zlecenia - pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dotyczącego zaangażowania Oferenta w realizację zadań w projektach finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO - pobierz

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas