„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zapytanie nr 7/2011 - Prawo budowlane

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu zagadnień prawa budowlanego, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Do pobrania

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres usług - pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór CV - życiorysu zawodowego - pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - pobierz

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas