„Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Zapytanie nr 8/2012 - Etyka zawodowa

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu zaprasza do złożenia ofert ofert na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu etyki zawodowej urzędnika zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Do pobrania

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres usług - pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór CV - życiorysu zawodowego - pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - pobierz

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas