"Bomba w górę" - pracownicy radomskiego Starostwa wystartowali do maratonu szkoleń i studiów podyplomowych. Przez ponad rok 133 urzędników będzie pogłębiać wiedzę oraz rozstrzygać interpretacyjne wątpliwości rodzące się przy stosowaniu przepisów

m.in. prawa geodezyjnego i budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzania nieruchomościami, prawa o ruchu i transporcie drogowym. Blisko 40 osób zdecydowało się na poszerzenie dotychczasowego wykształcenia o studia podyplomowe

na kierunku "Administracja publiczna". Nie zabrakło też pracowników gotowych pogłębić umiejętności posługiwania się komputerem, czy to w dziedzinie korzystania z Pakietu Office, czy to na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. A wszystko

w ramach projektu "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów", realizowanego wspólnie przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz Powiat Radomski. Partnerskie przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Początek zajęć na studiach podyplomowych oraz szkoleniach komputerowych

już w końcu października. Nim jednak w salach wykładowych i pracowniach informatycznych zabrzmi pierwszy dzwonek, 20 października uczestnicy projektu spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa, by uroczyście zainaugurować realizację przedsięwzięcia.

- Jestem przekonana, że przyniesie ono wiele korzyści oraz satysfakcji zarówno urzędnikom Starostwa, jak i obu partnerom - powiedziała rektor WSNSiT dr Maria Pierzchalska. - Cieszę się, że uczestnicy projektu zawitają w progi naszej uczelni - dodała Pani Rektor. Starosta Mirosław Ślifirczyk z satysfakcją mówił o bardzo dużym zainteresowaniu studiami

i szkoleniami wśród pracowników urzędu. Uczestnikom szkoleń, a w szczególności studiów, życzył jak najlepszych ocen na egzaminach i zaliczeniach.

Gośćmi spotkania byli również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teresa Majkusiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Dziubasik, wicestarosta Waldemar Trelka, sekretarz Powiatu Renata Mazur. Koordynatorem projektu jest Anna Dudek, kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego WSNSiT, rzecz jasna także uczestnicząca w konferencji.

O tym, że z Lizbony do Radomia wcale nie tak daleko, przekonywał

Jarosław Daszkiewicz, naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Starostwa. Podczas przygotowanej na konferencję prezentacji przedstawił drogę, jaka wiedzie od Strategii Lizbońskiej do PO KL i projektu "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów". Kamienie milowe na tej drodze to polityka spójności Unii Europejskiej oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności). Na tym tle mówiono również o kształcie i założeniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także o głównych celach, zadaniach, budżecie oraz oczekiwanych rezultatach, jakie powinien przynieść projekt.

Najważniejsze informacje o Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych

w Radomiu przedstawił natomiast Edgar Klusa, odpowiedzialny za promocję uczelni.

Projekt pn. "Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów":

Liczba uczestników - 133.

Okres realizacji - 1.09.2011 r. - 29.03.2013 r.

Wartość ogółem - 561 120 zł.

Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFS - 476 952 zł.

Wkład własny Powiatu Radomskiego - 84 168 zł.